Sök

TACK, Ni starka kvinnor.....


Jag tar ett djupt andetag och blicken stannar till vid min Seidr stav, trumma och trumpinne. För varje andetag jag tar känner jag att jag expanderar, blir lugnare. Jag känner mig fylld med ett lugn och en kraft.

Jag tittar på min Seidr stav som står framför mig. Den ändrar skepnad till ett spjut. Bredvid staven ser jag min trumma och trumpinne. De visar sig som en sköld och pilar.

Jag tar ett andetag till och är ena sekunden spejare/krigarkvinna som drar fram i rättvisans namn, för att i nästa sekund vara den kärleksfulla kvinnan som healar/läker och hjälper människorna runt omkring mig. Vad är det man vill visa mig? Under min eldcermoni idag fick jag allt visat för mig.

Min Seidr stav är inget spjut utan ”spjutet” som tar mig snabbare mellan olika dimensioner, där jag möter kvinnor som visar mig styrka, stöd och ger mig värdefull information. Seidr stavens styrka är som av det starkaste stål och kan skära bort, skydda och blockera negativiteten som vill hindra mig. Staven finns inom mig, men även i fysisk form när tilliten behöver en push. Den hjälper mig att stå centrerad, få balans i polariteten, stå stadigt när livets stormar vill få omkull mig, när vägen är ojämn eller när jag befinner mig i uppförsbacke.

Och när jag håller i den känner jag styrkan och kraften från alla kvinnor som gått före mig, som finns med mig och som kommer efter mig.

Trumman är min ”sköld”. Rytmerna och tonerna som kommer från trumman hjälper mig att i ena stund bygga upp kraften, öka rörligheten inom mig för att i nästa stund öka modet och med full kraft ta mig till mitt mål. Likt ett kattdjur rör jag mig med en smidighet och tysthet i naturen, för att i nästa sekund med full kraft och acceleration ta mig till mitt mål. Utan hinder.

Med trumpinnen som är mina ”pilar” skapar jag rytmerna och tonerna som jag riktar mot olika mål. Gammalt bagage spetsas så att de töms på onödig vikt, bubblor av lögner skjuts sönder för att jag skall komma närmare sanningen.

Mitt sanna jag. Lyhörd, kärleksfull som med kraft och mod jobbar mot det som får mig att må bra.

TACK, Ni starka kvinnor i min familj, släkten och som jag möter i min vardag för att ni är mina mentorer i livet.


24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla