Kurser och certifieringar

Certifieringar

Certifierad ASK- healer Terapeut 

ASK- healing påbyggnad

Färghealing
 

Riter

Munay Ki

Kausay Muju

Plejaderna - Sätt din vision i rörelse